CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

Chính sách của chúng tôi kéo dài 30 ngày. Nếu 30 ngày trôi qua kể từ khi bạn mua hàng, thật không may, chúng tôi không thể hoàn lại tiền hoặc trao đổi cho bạn.

Để hoàn thành lợi nhuận của bạn, chúng tôi yêu cầu biên nhận hoặc bằng chứng mua hàng.

Hoàn lại tiền (nếu có)

Sau khi nhận được và kiểm tra hàng trả lại của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để thông báo cho bạn rằng chúng tôi đã nhận được hàng trả lại của bạn. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về sự chấp thuận hoặc từ chối hoàn trả của bạn.

Nếu bạn được chấp thuận, khoản hoàn trả của bạn sẽ được xử lý và tín dụng sẽ tự động được áp dụng cho thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán ban đầu của bạn, trong một số ngày nhất định.

Hoàn tiền trễ hoặc thiếu (nếu có) 

Nếu bạn chưa nhận được tiền hoàn trả, trước tiên hãy kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của bạn.

Sau đó liên hệ với công ty thẻ tín dụng của bạn, có thể mất một thời gian trước khi khoản hoàn trả của bạn được đăng chính thức.

Tiếp theo liên hệ với ngân hàng của bạn. Thường có một số thời gian xử lý trước khi hoàn trả được đăng.

Nếu bạn đã thực hiện tất cả những điều này và bạn vẫn chưa nhận được tiền hoàn lại, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@sanphamchinhhang.com

Vận chuyển

Để trả lại sản phẩm của bạn, bạn nên gửi sản phẩm của mình tới địa chỉ người gủi trên đơn hàng

Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí vận chuyển của riêng bạn để trả lại hàng của bạn. Chi phí vận chuyển là không hoàn lại. Nếu bạn nhận được tiền hoàn lại, chi phí vận chuyển trở lại sẽ được khấu trừ vào khoản hoàn trả của bạn.

Tùy thuộc vào nơi bạn sống, thời gian để sản phẩm được trao đổi của bạn tiếp cận với bạn, có thể khác nhau.

Nếu bạn đang vận chuyển một mặt hàng trên 2 triệu đồng, bạn nên xem xét sử dụng dịch vụ vận chuyển có thể theo dõi hoặc mua bảo hiểm vận chuyển. Chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ nhận được hàng trả lại của bạn.